A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Visos

Academic Search Complete (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Daugiatemė duomenų bazė. Joje pateikiama žurnalai, konferencijų medžiaga, monografijos ir kt. leidiniai. Vadovas (vaizdo medžiaga).
AccessEngineering Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Šioje duomenų bazėje galima rasti knygas, mokomąją medžiagą ir naujienas elektronikos, mechanikos, statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų srityse, kurios papildytos skaičiuoklėmis, interaktyviais grafiniais vaizdais bei vaizdo medžiaga. Plačiau.
ACS Publications Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Šioje duomenų bazėje suteikiama prieiga prie 51 recenzuojamų mokslinių žurnalų, leidžiamų American Chemical Society leidyklos ir siejamų su chemijos bei kt. fizinių mokslų temomis.
AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Amerikos farmacininkų draugijos (angl. American Society of Health-System Pharmacists) leidžiama duomenų bazė, kurioje pateikiama virš 1 450 medikamentų ir natūralių produktų informacinių lapelių. Apie 600 dažniausia naudojamų medikamentų informaciniai lapeliai pateikti dviejomis kalbomis, anglų ir ispanų.  Duomenų bazė skirta susipažinti su vaistais, jų vartojimu, saugumu ir kt. 
American Institute of Physics Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Moksliniai žurnalai leidžiami Amerikos fizikos instituto leidyklos (angl. American Institute of Physics). Šios duomenų bazės pagrindinės temos yra susijusios su fiziniais mokslais. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
arXiv.org Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Kornelio universiteto (JAV) bibliotekos kuriama ir plėtojama teminė talpykla. Čia teikiama prieiga prie daugiau nei 1 mln. visateksčių mokslinių leidinių fizikos ir astronomijos, matematikos ir kompiuterių mokslų bei kitų fizinių mokslų dokumentų.
Athena: Filosofijos studijos Plačiau
Visatekstis "Athena: filosofijos studijos“ yra kartą per metus leidžiamas filosofijos žurnalas, kurį rengia Lietuvos kultūros tyrimų instituto (buv. Kultūros, filosofijos ir meno instituto) Šiuolaikinės filosofijos skyrius. Leidinys, kurio pirmasis numeris pasirodė 2006 metais, buvo sumanytas kaip neformali platforma, kurioje būtų spausdinami aukštos kvalifikacijos tekstai, tyrinėjantys šiuolaikinės filosofijos kryptis bei idėjas.
Duomenų bazių paieška
Piktogramų reikšmės
Prenumeruojama = Prenumeruojama
Visatekstis = Visatekstis
Laisva prieiga = Laisva prieiga

Paveikslėliai = Paveikslėliai
Vaizdinė medžiaga = Vaizdinė medžiaga
Garsinė medžiaga = Garsinė medžiaga