Mokslinės informacijos paieškos sistemos
Paieškos sistemos leidžia vartotojui ieškoti reikalingos informacijos pagal reikšminius žodžius, apibūdinančius dominančią sritį. Mokslinės informacijos paieškai, reikia pasirinkti jai skirtas paieškos sistemas, tokias kaip:
Atvirosios prieigos talpyklos ir katalogai
Atvirosios prieigos talpykloms autoriai pateikia savo straipsnių kopijas. Talpyklos nerecenzuoja publikacijų, tačiau užtikrina jų matomumą pasaulyje. Jose greta tradiciniu būdu publikuotų šaltinių gali būti kaupiami ir nerecenzuoti preprintai, postprintai arba abiejų tipų publikacijos.

Atvirosios prieigos talpyklų ir katalogų pavyzdžiai:

Mokslo duomenų paieška

Duomenų talpyklos (angl. Data repositories)

Duomenų talpykla tai skaitmeninis archyvas, kuriame kaupiami ir saugomi duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys. Didelė dalis duomenų talpyklų priima publikacijas ir susieja jas su duomenimis.

Duomenų talpyklų pavyzdžiai:

Duomenų žurnalai (angl. Data journals)

Duomenų žurnaluose tyrėjai publikuoja informaciją apie duomenų rinkinius (angl. data sets) paskelbdami straipsnį apie duomenis. Tokiame straipsnyje duomenų analizė ar rezultatai nėra pateikiami, tik aprašomi duomenys ir pateikiama duomenų svarba analizėms, kurios bus vykdomos ateityje. Duomenų rinkinių žurnale patys duomenys nepateikiami, tačiau pateikiama aktyvi nuoroda nurodanti, kurioje talpykloje duomenys yra viešinami.

Duomenų žurnalų pavyzdžiai: