1. Ar biblioteka dirba vasarą?

Taip, darbo laiką studentų atostogų metu galite sužinoti čia.

2. Ar Biblioteka saugo kursinius/ bakalauro/ magistro baigiamuosius darbus?

Ne, šie darbai saugomi katedrose. Bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus galima ieškoti Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa). Ne visi darbai turi laisvą prieigą, kadangi tai priklauso nuo autoriaus ir institucijos suteikto prieigos statuso (pvz. laisvai prieinamas internete; prieinamas tik institucijos intranete; neprieinamas ir kt.).

3. Ar biblioteka turi el. knygų/ žurnalų?

Taip, turi. Ieškokite KatalogeKTU virtualioje bibliotekoje arba bibliotekos tinklalapyje, pasirinkę nuorodą Duomenų bazės.

4. Ar Bibliotekoje būna švaros dienos?

Taip, paskutinės mėnesio darbo dienos pirmoji pusė (išskyrus balandžio, gegužės, spalio, lapkričio mėn.) skirta tvarkyti fondus ir kompiuterius, skaitytojai tomis dienomis aptarnaujami nuo 12 val.

5. Ar Bibliotekoje yra grupių darbo kambariai?

Taip, yra. KTU bendruomenės nariai gali rezervuoti Bibliotekos grupių darbo kambarius (https://apcis.ktu.edu/biblioteka). Rezervuojant prisijunkite KTU vieningos registracijos sistemos vardu ir slaptažodžiu.

Grupių darbo kambariai yra šiose bibliotekose:

  • Centrinėje (203a, 203, 204, 206 kambariai);
  • Informatikos fakulteto bibliotekoje (1, 2 kambariai);
  • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje (435 kambarys);
  • Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje  (130 kambarys);
  • Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje (217 kambarys).

6. Ar fakultetų bibliotekos aptarnauja tik savo fakulteto bendruomenę?

Ne, fakultetų bibliotekų paslaugomis gali naudotis visi bibliotekos skaitytojai.

7. Ar gali biblioteka naudotis judėjimo negalią turintys asmenys?

Centrinė (K. Donelaičio g. 20) ir Informatikos fakulteto (Studentų g. 50) bibliotekos pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims.

8. Ar gali jums išduotą knygą grąžinti kitas asmuo?

Taip, grąžinant knygą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nereikia.

9. Ar galima atsinešti savo kompiuterį ir prisijungti prie interneto?

Taip, galima. Bibliotekoje veikia eduroam tinklas. Bevieliu internetu gali naudotis visi mokslo ir studijų institucijų, įsijungusių į eduroam tinklą, nariai.

10. Ar galima naudotis Bibliotekos paslaugomis baigus studijas?

Taip, tačiau ne pagal KTU bendruomenės nario statusą ir teises. Plačiau.

11. Ar galima pasiskolinti knygą, kuri yra skaitykloje?

Studentams skaitykloje esančios knygos į namus neskolinamos, galima knygos ištraukas skenuoti/ fotografuoti/ kopijuoti. Universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai iš skaityklų knygas gali skolintis 3 dienoms. Plačiau

12. Ar galima prenumeruojamomis duomenų bazėmis naudotis iš ne Universiteto kompiuterių?

Taip, Universiteto bendruomenės nariai gali naudotis namuose pasirinkę bet kurį variantą: VPN tinkląNuotolinę prieigą (EZproxy) ar KTU virtualią biblioteką. Naudojantis nuotoline prieiga ir virtualia biblioteka nereikia į savo kompiuterį diegti programinės įrangos (kaip VPN atveju), jungiamasi vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu. 

13. Ar galima skolintis knygą į namus be darbuotojo/ studento pažymėjimo?

Taip, knygos skolinamos pateikus asmens tapatybės kortelę arba pasą.

14. Ar galima skolintis knygą iš kito fakulteto bibliotekos?

Taip, užsakydami knygą įsidėmėkite, kuriame bibliotekos padalinyje ji saugoma.  

15. Ar galima užsakyti knygą iš namų?

Taip, KTU bendruomenės nariai prie Katalogo jungiasi vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, kiti bibliotekoje registruoti asmenys – bibliotekos suteiktu identifikatoriumi. 

16. Ar namie prisijungus prie KTU prenumeruojamų duomenų bazių gausiu tiek pat informacijos, kiek ieškodamas (-a) KTU tinkle?

Taip. Prisijungus namie prie KTU prenumeruojamų duomenų bazių per VPN tinklą, rasite tiek pat informacijos, kiek  rastumėte ir prisijungiant prie bazių iš KTU tinklo kompiuterių.

17. Ar privalau atsiskaityti su Biblioteka, jei knygų išsinešti į namus neėmiau?

Taip, galioja ta pati atsiskaitymo tvarka.

18. Ar studijų modulių literatūros paieškos rezultatuose pateikiama ir pagrindinė, ir papildoma literatūra?

Taip, rezultatus galite išrūšiuoti į pagrindinę ir papildomą literatūrą Užklausos filtre pasirinkę Literatūros tipą.

19. Ką dar turėčiau žinoti?

Centrinėje bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20) yra įrengtos erdvės: tyli individualiam mokymuisi pritaikyta erdvė – 207 k.; arbatos/ kavos gėrimui – 205 k.; laisvalaikiui ir bendravimui skirta poilsio erdvė Skaitytojų salėje.

20. Ką daryti, jei knygos nėra Kataloge?

Reikėtų ieškoti KTU virtualioje bibliotekoje. Ši paieškos sistema leidžia ieškoti knygų ne tik Bibliotekos kataloge, duomenų bazėse bet ir kt. informacijos šaltiniuose.

21. Ką daryti, jei negalima prisijungti prie Katalogo/ KTU virtualios bibliotekos?

Klausimus dėl prieigos galite siųsti el. paštu biblioteka@ktu.lt, tel. (8-37) 300 655.

22. Kaip atsiskaitoma su biblioteka?

Visi studentai ar klausytojai, baigiantys studijas Universitete (prieš diplomų įteikimą arba studijų nutraukimą),  privalo atsiskaityti su biblioteka (grąžinti visus paimtus leidinius ir atsiskaityti už laiku negrąžintus ar pamestus). Ši tvarka nustatyta 2013 m. kovo 18 d., Nr. A-101 Rektoriaus įsakymu. Studentai atsiskaitymą patvirtinti gali Akademinėje IS. Prisijunkite prie AIS, pasirinkę meniu punktą Atsiskaitymas su Universitetu, spauskite Detaliau ir langelyje Patvirtinu pažymėkite, kad leidinių iš bibliotekos išsinešti nebeimsiu. Žyma Aktyvus bus pakeista į Atsiskaitė. Atsiskaitymą su biblioteka atsižymėjus AIS, atvykti į biblioteką nereikia.

Darbuotojai atsiskaito nutraukę darbo sutartį Universitete, pasibaigus kadencijai, prieš ilgalaikes atostogas (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko priežiūros) ar ilgesnes nei vieno mėnesio užsienio stažuotes – grąžina pasiskolintus arba atsiskaito už prarastus ar laiku negrąžintus dokumentus.

23. Kaip atsiskaitoma už laiku negrąžintas/ pamestas knygas?

Skaitytojai už kiekvieną laiku negrąžintą knygą moka 2017 m. gegužės 18 d., Nr. A-248 Rektoriaus įsakymu patvirtintus delspinigius. Mokėtiną sumą būtina pasitikslinti bibliotekoje. Apmokėti galima grynaisiais pinigais bankuose arba per elektroninės bankininkystės sistemą. Informacija apie atliktą mokėjimą biblioteką pasiekia po keletos dienų, todėl norintiems, kad delspinigiai būtų užskaityti iš karto, pravartu pristatyti apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, jį galima atnešti į Centrinę ar bet kurią fakulteto biblioteką arba atsiųsti el. paštu biblioteka@ktu.lt. Praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos knygą, reikia pakeisti ją tokia pat arba lygiaverte knyga, pasirenkant iš Bibliotekai reikalingų leidinių sąrašo (kreiptis biblioteka@ktu.lt). Prieš perkant knygą, turėtumėte pasikonsultuoti su bibliotekos darbuotoja.

24. Kaip gauti knygą/ straipsnio kopiją iš kitos Lietuvos/ užsienio bibliotekos?

Galima užsakyti paštu valdemara.polzunoviene@ktu.lt. Paslauga yra mokama, teikiama tik akademinės bendruomenės nariams.

25. Kaip Kataloge sužinoti konkretaus leidinio egzempliorių skaičių?

Paieškos rezultatų stulpelyje Saugojimo v., egz. matysite kuriame bibliotekos padalinyje leidinys saugomas ir kiek jų yra. Pvz.: Centrinė b-ka (5/2) – Centrinėje bibliotekoje yra 5 šio leidinio egzemplioriai, iš jų 2 paskolinti skaitytojams į namus.

26. Kaip pratęsti knygos grąžinimo terminą Kataloge?

Prisijunkite prie Katalogo >Mano paskyra:
- Skaitytojo formuliare spragtelėkite ant Išduotų leidinių skaičiaus;
- pažymėkite numerį knygos, kurią norite pratęsti, spauskite Pratęsti;
- patikrinkite, ar knygą pratęsėte ir išsiregistruokite, paspausdami mygtuką Atsijungti > Vykdyti.

27. Kaip pratęsti knygos grąžinimo terminą?

Pratęsti galima pasirinkus bet kurį variantą:
- Biblioteka > Katalogas > Prisijungti > Mano paskyra;
- Biblioteka > KTU virtuali biblioteka > Prisijungti > Mano paskyra;
- el. paštu biblioteka@ktu.lt;
- tel. (8-37) 300 655;
- bibliotekoje.

28. Kaip rasti dėstytojo rekomenduojamą studijų modulių literatūrą?

Kataloge pasirinkite Kiti ištekliai > KTU STUDIJŲ MODULIŲ LITERATŪRA

  • įveskite žodį arba frazę lauke įrašykite užklausos tekstą (pavyzdžiui, modulio kodą (H130B010); 
  • paieškos lauke pasirinkite užklausą atitinkantį požymį ir spauskite Ieškoti.

29. Kaip rasti ir užsakyti knygą Kataloge?

Išsamią informaciją rasite Katalogo pagrindiniame meniu – Pagalba.

30. Kaip sužinoti, ar knyga yra laisva?

Jei Katalogo stulpelis Išduota iki yra tuščias, knyga laisva, jai nurodyta data – knyga paskolinta kitam skaitytojui iki tos datos. Tokią knygą taip pat galima užsisakyti (rezervuoti) ir laukti eilėje kol bus grąžinta. Pranešimą, kad galite paimti knygą, gausite KTU el. paštu.

31. Kaip sužinoti, ar užsakymas jau įvykdytas?

Informacija apie įvykdytą užsakymą akademinės bendruomenės nariams išsiunčiama KTU el. paštu. Užsakymo vykdymo eigą taip pat galite sekti Kataloge > Mano paskyra > Skaitytojo formuliare > Užsakyti leidiniai arba paskambinę telefonu (8-37) 300 655. 

32. Kam reikia pranešti apie prarastą pažymėjimą/ asmens tapatybės kortelę/ pasą?

Reikia pranešti Skaitytojų aptarnavimo skyriui. Informuoti galite el. paštu biblioteka@ktu.lt arba tel. (8-37) 300 655. Nepranešę, esate atsakingi už kito asmens, pasinaudojusio jūsų dokumentu, pasiskolintas ir negrąžintas knygas.

33. Kas gali naudotis Bibliotekoje esančiais kompiuteriais ir internetu?

Individualaus arba grupių darbo kompiuteriais ir internetu gali naudotis visi akademinės bendruomenės nariai. Kiti bibliotekoje registruoti asmenys dėl prieigos turi kreiptis į bibliotekos darbuotoją.

34. Kas gali naudotis bibliotekos paslaugomis?

Visi Kauno technologijos universiteto bendruomenės nariai, turintys galiojantį Lietuvos studento, darbuotojo pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę ar pasą. Kiti asmenys, norintys naudotis bibliotekos paslaugomis, registruojami Centrinėje (K. Donelaičio g. 20) ar fakultetų bibliotekose. Plačiau.

35. Kas gali naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis?

Prenumeruojamomis duomenų bazėmis gali naudotis visi Universiteto bendruomenės nariai ir bibliotekoje registruoti skaitytojai.

36. Kas yra testuojamos duomenų bazės?

Duomenų bazės, prie kurių suteikiama laikina nemokama prieiga, leidžianti susipažinti su duomenų bazės turiniu. 

37. Kataloge/ KTU virtualioje bibliotekoje matau nuorodą Leidinys internete/ Internete. Ar galima el. leidiniu naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo)?

Taip, namuose šiuos leidinius galima skaityti pasirinkus bet kurį variantą: VPN tinkląNuotolinę prieigą (EZproxy) ar KTU virtualią biblioteką. Naudojantis nuotoline prieiga ir virtualia biblioteka nereikia į savo kompiuterį diegti programinės įrangos (kaip VPN atveju). KTU bendruomenės nariai jungiasi vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

38. Kiek kartų galima pratęsti knygos grąžinimo terminą?

Pratęsimų skaičius neribojamas, jei delspinigių suma už laiku negrąžintas knygas nesiekia 2 eurų ir knygos neužsakė kitas skaitytojas. 

39. Kiek knygų galima skolintis?

Į namus galima skolintis iki 20 knygų.

40. Kokia mokslo publikacijų pateikimo registravimui PDB tvarka?

Spausdintas publikacijų kopijas galite atnešti į Mokslinės informacijos skyrių (Centrinė biblioteka, K. Donelaičio g. 20-123) arba atsiųsti el. kopiją paštu: el. paštu:rita.jasmontiene@ktu.ltedita.razanskaite@ktu.lt. Konsultuojama tel. (8-37) 300 652. 

41. Kokias duomenų bazes prenumeruoja biblioteka?

Informaciją apie prenumeruojamas duomenų bazes rasite bibliotekos tinklalapyje, pasirinkę nuorodą Paslaugos.

42. Kokie leidiniai į namus neskolinami?

- standartai;
- lietuviškos disertacijos, jų santraukos;
- periodiniai leidiniai;
- elektroniniai dokumentai (CD, DVD);
- reti spaudiniai.

43. Kokius informacijos išteklius galima rasti KTU virtualioje bibliotekoje?

Visus informacijos išteklius iš bibliotekos katalogo, prenumeruojamų ir atvirosios prieigos duomenų bazių, Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa), kitų Lietuvos universitetų bibliotekų išteklių.

44. Koks Bibliotekos darbo laikas sesijos metu?

Darbo laiką galite sužinoti čia.

45. Kur atsiimti užsakytą leidinį? Kiek dienų jis lauks skaitytojo?

Atsiimti reikia toje bibliotekoje, kur saugomas užsakytas leidinys (fakultetų bibliotekų abonementuose arba Centrinėje bibliotekoje Informacijos stale). Užsakymai lentynoje saugomi 3 dienas.

46. Kur galima pasidaryti kopijas/ atsispausdinti informaciją/ nusiskenuoti dokumentą?

Savitarnos daugiafunkciniai aparatai yra Centrinėje ir fakultetų bibliotekose. A4 formato lapo kaina kopijuojant ir spausdinant – 0,04 EUR; skenuojant – 0,02 EUR.

47. Kur galima pasikonsultuoti dėl paieškos duomenų bazėse?

Konsultacijas jums suteiks visose fakultetų bibliotekose. 

48. Kur ieškoti informacijos apie el. magistrų tezes/ daktaro disertacijas/ disertacijų santraukas?

Kataloge  pasirinkite Kiti ištekliai > Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos (ETD). Taip pat Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa)

49. Kur ieškoti informacijos šaltinių?

Bibliotekos katalogeKTU virtualioje bibliotekoje.

50. Kur ieškoti Universiteto mokslininkų publikacijų?

Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa) ar KTU virtualioje bibliotekoje pasirinkite Visos dokumentų rūšys > Straipsniai

51. Kur kreiptis dėl mokslo srities (UDK) indekso suteikimo autoriaus darbui?

Rankraštį reikia pristatyti į Centrinę biblioteką (K. Donelaičio g. 20-123). Konsultuojama tel. (8-37) 300 657 arba el. paštu birute.vailenkiene@ktu.lt.

52. Kur kreiptis norint gauti delspinigių mokėjimo kvitą?

Kvitą galite užsisakyti pasirinkę bet kurį variantą:
Akademinėje IS;
- el. paštu biblioteka@ktu.lt;
- tel. (8-37) 300 655;
- bibliotekoje.

53. Kur rasti Bibliotekos siunčiamus pranešimus (apie užsakytus leidinius/ grąžinimo terminus/ kt.)?

KTU bendruomenės nariams pranešimai siunčiami KTU el. paštu. Asmenys, pageidaujantys gauti pranešimus asmeninio pašto adresais, gali nusistatyti laiškų persiuntimą.

54. Kur rasti informaciją apie Bibliotekos organizuojamus mokymus?

Informaciją apie mokymus bei jų medžiagą galite rasti bibliotekos tinklalapyje pasirinkę nuorodą Mokymai.

55. Kur rasti KTU darbuotojų mokslo publikacijas?

Kataloge pasirinkite KTU mokslo publikacijosKTU virtualioje bibliotekoje > Visos dokumentų rūšys >Straipsniai. Pasirinkę straipsnius, pasižymėkite leidinį, kuriame tas straipsnis atspausdintas ir atlikite to leidinio paiešką grįžę į bibliotekos katalogą arba virtualią biblioteką. Neradus leidinio kataloge/ virtualioje bibliotekoje, užsirašykite straipsnio įrašo Įr. numerį ir kreipkitės į bibliotekos darbuotoją. Straipsnių kopijos (tų leidinių, kurių biblioteka neturi) saugomos Centrinėje bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20-207).

56. Kur rasti mokslinius straipsnius?

Galima rasti bibliotekoje saugomuose žurnaluose, KTU mokslo publikacijų ir prenumeruojamose duomenų bazėse bei KTU virtualioje bibliotekoje.

57. Kur rasti periodinius leidinius?

Einamųjų metų leidinius rasite Centrinės bibliotekos Skaitytojų salėje arba fakultetų bibliotekų skaityklose, kiti leidiniai saugomi saugyklose. Leidinio saugojimo vietą matysite KatalogeKTU virtualioje bibliotekoje, kai ieškosite konkretaus leidinio.  

58. Kur rasti retus (iki 1945 m.) spaudinius/ rankraščius/ ikonografijos/ kartografijos dokumentus?

Kataloge pasirinkite KTU reti spaudiniai (1475-1945); senųjų periodinių leidinių ieškokite Kataloge > KTU periodiniai ir serialiniai leidiniai. Taip pat galima ieškoti KTU virtualioje bibliotekoje. Neradus spaudinio kataloge arba virtualioje bibliotekoje, prašome teirautis el. paštu edita.korzonaite@ktu.lt arba tel. (8-37) 300 658. 

59. Kur rasti suformuotą kvitą?

Gavus prašymą, kvitai suformuojami ir įkeliami į Akademinę IS, darbuotojams – skiltis Įmokos, studentams – Nesumokėtos įmokos > Visos įmokos. Išsamią kvito informaciją galima peržiūrėti paspaudus MS Word arba HTML nuorodas.

60. Kuriam laikui knyga skolinama į namus?

Tai priklauso nuo knygai suteikto statuso (nuo trijų dienų iki vieno semestro). Reikia atkreipti dėmesį į Katalogo informaciją laukeliuose Išdavimo sąlygos ir Išduota iki.

Paieška