1. Ar privalau atsiskaityti su Biblioteka, jei knygų išsinešti į namus neėmiau?

Taip, galioja ta pati atsiskaitymo tvarka.

2. Kaip atsiskaitoma su biblioteka?

Visi studentai ar klausytojai, baigiantys studijas Universitete (prieš diplomų įteikimą arba studijų nutraukimą) privalo atsiskaityti su biblioteka (grąžinti visus paimtus leidinius ir atsiskaityti už laiku negrąžintus ar pamestus). Ši tvarka nustatyta 2017 m. gegužės 18 d. Nr. A-248 Rektoriaus įsakymu. Studentai atsiskaitymą patvirtinti gali Akademinėje IS. Prisijunkite prie AIS, pasirinkę meniu punktą Atsiskaitymas su Universitetu, spauskite Detaliau ir langelyje Patvirtinu pažymėkite, kad leidinių iš bibliotekos išsinešti nebeimsiu. Žyma Aktyvus bus pakeista į Atsiskaitė. Atsiskaitymą su biblioteka atsižymėjus AIS, atvykti į biblioteką nereikia. 

3. Kaip atsiskaitoma už laiku negrąžintas/ pamestas knygas?

Skaitytojai už kiekvieną laiku negrąžintą knygą moka 2015 m. rugsėjo 1 d., Nr. A-369 Rektoriaus įsakymu patvirtintus delspinigius. Mokėtiną sumą būtina pasitikslinti bibliotekoje. Apmokėti galima grynaisiais pinigais bankuose arba per elektroninės bankininkystės sistemą. Informacija apie atliktą mokėjimą biblioteką pasiekia po keleto dienų, todėl norintiems, kad delspinigiai būtų užskaityti iš karto, pravartu pristatyti apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, jį galima atnešti į Centrinę ar bet kurią fakulteto biblioteką arba atsiųsti el. paštu biblioteka@ktu.lt. Praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos knygą, reikia pakeisti ją tokia pat arba lygiaverte knyga, pasirenkant iš Bibliotekai reikalingų leidinių sąrašo. Prieš perkant knygą, turėtumėte pasikonsultuoti su ta biblioteka, iš kurios knyga buvo skolinta.

4. Kur kreiptis norint gauti delspinigių mokėjimo kvitą?

Kvitą galite užsisakyti pasirinkę bet kurį variantą:
Akademinėje IS;
- el. paštu biblioteka@ktu.lt;
- tel. (8-37) 300 655;
- bibliotekoje.

5. Kur rasti suformuotą kvitą?

Gavus prašymą, kvitai suformuojami ir įkeliami į Akademinę IS, darbuotojams – skiltis Įmokos, studentams – Nesumokėtos įmokos > Visos įmokos. Išsamią kvito informaciją galima peržiūrėti paspaudus MS Word arba HTML nuorodas.

Paieška