A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Visos

Academic Search Complete (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Daugiatemė duomenų bazė. Joje pateikiama žurnalai, konferencijų medžiaga, monografijos ir kt. leidiniai. Vadovas (vaizdo medžiaga).
AccessEngineering Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Šioje duomenų bazėje galima rasti knygas, mokomąją medžiagą ir naujienas elektronikos, mechanikos, statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų srityse, kurios papildytos skaičiuoklėmis, interaktyviais grafiniais vaizdais bei vaizdo medžiaga. Plačiau.
ACM Digital Library Plačiau
Visatekstis Paveikslėliai Viso teksto leidinių duomenų bazė kompiuterių mokslo, informatikos, informatikos inžinerijos temomis.
ACS Publications Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Šioje duomenų bazėje suteikiama prieiga prie 51 recenzuojamų mokslinių žurnalų, leidžiamų American Chemical Society leidyklos ir siejamų su chemijos bei kt. fizinių mokslų temomis.
AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Amerikos farmacininkų draugijos (angl. American Society of Health-System Pharmacists) leidžiama duomenų bazė, kurioje pateikiama virš 1 450 medikamentų ir natūralių produktų informacinių lapelių. Apie 600 dažniausia naudojamų medikamentų informaciniai lapeliai pateikti dviejomis kalbomis, anglų ir ispanų.  Duomenų bazė skirta susipažinti su vaistais, jų vartojimu, saugumu ir kt. 
American Institute of Physics Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Moksliniai žurnalai leidžiami Amerikos fizikos instituto leidyklos (angl. American Institute of Physics). Šios duomenų bazės pagrindinės temos yra susijusios su fiziniais mokslais. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
American Physical Society Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Šią duomenų bazę sudaro moksliniai žurnalai, kurie leidžiami Amerikos fizikos bendruomenės leidyklos (angl. American Physical Society). Vyraujančios temos: fiziniai mokslai.
Annual Reviews Plačiau
Visatekstis Šią duomenų bazę sudaro moksliniai žurnalai, kurių pagrindinės temos yra siejamos su fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų sritimis. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Applied Technologies and Innovations Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Atviros prieigos recenzuojamas taikomųjų technologijų ir inovacijų žurnalas. Temos: fizika, chemija, biologija, inžinerija, elektronika, švietimas ir kt.
arXiv.org Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Kornelio universiteto (JAV) bibliotekos kuriama ir plėtojama teminė talpykla. Čia teikiama prieiga prie daugiau nei 1 mln. visateksčių mokslinių leidinių fizikos ir astronomijos, matematikos ir kompiuterių mokslų bei kitų fizinių mokslų dokumentų.
Athena: Filosofijos studijos Plačiau
Visatekstis "Athena: filosofijos studijos“ yra kartą per metus leidžiamas filosofijos žurnalas, kurį rengia Lietuvos kultūros tyrimų instituto (buv. Kultūros, filosofijos ir meno instituto) Šiuolaikinės filosofijos skyrius. Leidinys, kurio pirmasis numeris pasirodė 2006 metais, buvo sumanytas kaip neformali platforma, kurioje būtų spausdinami aukštos kvalifikacijos tekstai, tyrinėjantys šiuolaikinės filosofijos kryptis bei idėjas.
Atviroji prieiga Plačiau
Laisva prieiga Informacija apie atvirąją prieigą.
BASE Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.
Bentham Science Publishers Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Ši duomenų bazė suteikia prieigą prie išleistų visateksčių straipsnių ir knygų chemijos, medicinos, biomedicinos, farmacijos temomis.
Bepress Legal Repository Plačiau
Visatekstis Atviroji prieiga prie teisinių institucijų ir universitetų įvairių publikacijų, darbo dokumentų ir konferencijų pranešimų teisės, verslo, edukologijos, inžinerijos, fizinių, socialinių mokslų tematikomis.
BioMed Central Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Atvirosios prieigos medicinos, biologijos, biomedicinos inžinerijos, biotechnologijų ir kitų giminingų sričių moksliniai žurnalai.
Britannica Online Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Tai enciklopedija, kurioje yra daugiau nei 120 000 nuolat atnaujinamų straipsnių.
British Journal of Applied Science & Technology Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Recenzuojamas, atviros prieigos tarptautinis daugiatemis žurnalas. Temos: fizika, chemija, gamtos mokslai, geologija, inžinerija, bio ir nanotechnologijos, architektūra, verslas ir ekonomika ir kt.
Business Source Complete (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Ši duomenų bazė suteikia prieigą prie mokslinių ir bendro pobūdžio žurnalų. Temos: vadyba, ekonomika, finansai, buhalterinė apskaita ir kt.
Cambridge Journals Online Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Duomenų bazė suteikia prieigą prie Cambridge University Press leidyklos mokslinių žurnalų įvairiomis temomis, kurios apima humanitarinių, socialinių, gamtos, medicinos mokslų kryptis. Prieiga suteikiama prie 2003–2006 metais išleistų žurnalų visateksčių straipsnių.
CiteSeerX Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Suteikiama prieiga prie mokslinės literatūros, daugiausiai orientuotos į kompiuterijos ir informacijos mokslų kryptis.
Clarivate Analytics Plačiau
Prenumeruojama Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. 
Cogprints Plačiau
Visatekstis Šią duomenų bazę sudaro atviros prieigos moksliniai straipsniai biologijos, kompiuterijos, kalbotyros, medicinos, psichologijos, filosofijos temomis.
Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Informatikos mokslo duomenų bazė. Ją sudaro rodyklės ir santraukas iš daugiau nei 2100 akademinių žurnalų, profesinių leidinių ir kt. informacinių šaltinių. Visateksčiai straipsniai pateikiami iš daugiau kaip 1000 periodinių leidinių. 
DART-Europe E-theses Portal Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Europos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė, kurioje galima rasti virš 800 000 atvirosios prieigos darbų iš 619 universitetų, esančių 28 Europos šalyse. Galima paprasta paieška pagal reikšminius žodžius bei peržiūra pasirenkant universitetą, kolekciją, šalį, metus.
De Gruyter books Plačiau
Visatekstis Šioje atviros prieigos duomenų bazėje suteikiama prieiga prie daugiau nei 1 300 el. knygų ir daugiau nei 900 mokslinių žurnalų, kurių pagrindinės temos siejamos su socialinių, humanitarinių ir tiksliųjų mokslų sritimis.
Digital Commons Network Plačiau
Visatekstis Prieiga prie daugiau nei 3 mln. viso teksto mokslinių žurnalų straipsnių, knygų skyrių, disertacijų, konferencijų pranešimų šiose mokslų kryptyse: architektūros, meno, verslo, švietimo, inžinerijos, teisės, sveikatos ir kt.
Directory of Open Access Journals (DOAJ) Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Kataloge pateikiamas atvirosios prieigos žurnalų sąrašas, kuriame įtraukti žurnalai užtikrina nemokamą prieigą prie viso teksto straipsnių, straipsnių kokybę kontroliuoja žurnalų redakcinės kolegijos.
DOAB: Directory of Open access Books Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Atvirosios prieigos el. knygos. Knygos licencijuojamos kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons) licencijomis.  
E – LIS Plačiau
Visatekstis Tarptautinė bibliotekininkystės ir informacijos mokslo duomenų talpykla. Joje galima rasti daugiau kaip 22 tūkst. dokumentų: mokslinių straipsnių, konferencijų medžiagų, knygų, ataskaitų, disertacijų, bibliotekininkystės ir informacijos mokslo temomis.
Ebook Central Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.
eBooks on EBSCOhost Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Tai daugiatemė duomenų bazė, kurioje yra daugiau negu 140 tūkst. įvairių mokslo krypčių el. knygų ir daugiau negu 120 tūkst. technologijos, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių el. knygų. Plačiau apie duomenų bazę.
EconLit with Full Text (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Ekonomikos ir finansų duomenų bazė. EconLit with Full Text apima virš 600 visateksčių žurnalų, įskaitant American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives ir kt. 
Education Source (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Tai edukologijos mokslo duomenų bazė. Ji skirta edukologijos studentams, mokslininkams ir švietimo specialistams. Duomenų bazę sudaro rodyklės ir santraukos iš daugiau kaip 3 500 akademinių periodinių leidinių. Galima rinktis visateksčius straipsnius iš daugiau nei 1 900 leidinių ir daugiau nei 530 knygų, monografijų, konferencijų medžiagų ir kt. Pagrindinės temos: suaugusiųjų mokymas/sis, tęstinis mokymas, nuotolinis mokymasis, vyriausybės finansavimas, etika, švietimas, socialinės problemos, studentų konsultavimas, profesinis mokymas ir kt.
Emerald Engineering eJournals Collection Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Duomenų bazė suteikia prieigą prie inžinerijos mokslo viso teksto žurnalų. Temos: technologijos mokslai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Emerald Management eJournals Collection Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Mokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje pagrindinės mokslų kryptys yra marketingas, žmogiškieji ištekliai, vadyba, informacija ir komunikacija. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Encyclopedia Mythica Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Enciklopedija.
EndNote Plačiau
Prenumeruojama Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.
ERIC (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis ERIC (angl. Educational Resource Information Center) – bibliografinė duomenų bazė. Temos: edukologija.
Essential Science Indicators (Clarivate Analytics) Plačiau
Prenumeruojama Šioje duomenų bazėje galima rasti informaciją apie aukščiausiai cituojamus mokslininkus, institucijas, šalis, žurnalus, straipsnius. Taip pat pateikiama citavimo analizė pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, citavimus ir kt.
European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Istorijos bibliografinė duomenų bazė.
Eurovoc Plačiau
Laisva prieiga Daugiakalbis tezauras, skirtas Europos Bendrijos institucijų dokumentų informacijai apdoroti.
Filosofija. Sociologija Plačiau
Visatekstis Periodinis mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1990 metų 4 kartus per metus.
Find Sound Plačiau
Laisva prieiga Garsinė medžiaga Paieškos sistema, galinti surasti įvairius garsus. Garsai skirstomi į keletą grupių: gyvūnų, paukščių, šventiniai (pvz., Kalėdų varpelio), namų ūkio prietaisų, vabzdžių, chaoso,gamtos, triukšmo, biuro, žmonių, sporto ir laisvalaikio, įrankių, TV ir filmų, transporto priemonių, įvairūs kiti garsai.
Google Books Plačiau
Laisva prieiga Elektroninių knygų paieškos sistema.
Google Scholar Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Mokslinės informacijos paieškos sistema, kuri ieško, straipsnių, disertacijų, knygų, ir kt. leidinių, kuriuos išleido mokslinės leidyklos, profesionalų bendrijos, universitetai ir kiti mokslo institutai.
Google vertėjas Plačiau
Laisva prieiga Vertyklė.
GreenFILE (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Bibliografinė duomenų bazė. Temos: aplinkos apsauga, pasaulinis klimato atšilimas, užterštumas, alternatyvūs energijos šaltiniai ir kt.
Gutenberg Plačiau
Visatekstis Daugiau nei 60 tūkst. atviros prieigos el. knygų, apimančių švietimo, geografijos, istorijos, psichologijos, filosofijos, religijos, dailės mokslų kryptis.
HASSET (Humanities and Social Science Electronic Thesaurus) Plačiau
Laisva prieiga Daugiadalykis tezauras, kurį sukūrė Jungtinės Karalystės duomenų archyvas ir Esekso universitetas.
Health Source - Consumer Edition (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Viso teksto duomenų bazė. Leidinių sąrašas pagal: abėcėlędalyką. Temos: sveikatos priežiūra, slauga, mityba, higiena, vaikų priežiūra, sporto medicina ir kt.
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCOPublishing) Plačiau
Prenumeruojama Viso teksto duomenų bazė. Leidinių sąrašas pagal: abėcėlędalyką. Temos: medicina, slauga.
HighWire Press Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Atvirosios prieigos duomenų bazė.
Humanities and Social Sciences Online H-net Plačiau
Laisva prieiga H-net – portalas, kurio tikslas plėtoti interneto pedagoginį ir mokymosi potencialą, skatinti naudojantis naujomis technologijomis keistis akademinėmis idėjomis ir moksliniais šaltiniais. H-Net specializacija – menai, humanitariniai ir socialinių mokslai. Registruotieji nariai ir redaktoriai bendrauja elektroninio pašto grupių principu.
IEEE Xplore Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) ir Elektros inžinierių instituto (angl. Institution of Electrical Engineers (IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai ir kt. leidiniai nuo 1988 m., ir pavieniai leidiniais nuo 1950 m. Temos: elektrotechnika, elektronika, inžinerija, technologijos ir kt.
InCites Plačiau
Prenumeruojama Prenumeruojama

Mokslo vertinimo ir analizės įrankis, pateikiantis Web of Science indeksuojamų publikacijų citavimo duomenis bei jų statistiką, kurią galima analizuoti organizaciniu, regioniniu, individualiu bei žurnalo lygmeniu. InCites sudaro Journal Citation Reports ir Essential Science Indicators duomenų bazės.

Prisijungimui prie InCites reikalinga asmeninė registracija. Tai galima padaryti iš Web of Science duomenų bazės (lango viršuje pasirinkite Sign In ir Register, užsiregistruokite ir susikurkite savo vartotojo vardą bei slaptažodį). Iš namų junkitės per VPN tinklą.


Infoscience Plačiau
Visatekstis Šioje duomenų bazėje galima rasti inžinerijos, gamtos ir technologijų mokslų sričių straipsnius, konferencijų pranešimus, el. knygas.
InTech Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Šią duomenų bazę sudaro atvirosios prieigos žurnalai ir knygos gamtos, technologijų, medicinos, humanitarinių ir socialinių mokslų temomis.
IOPscience Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Moksliniai žurnalai leidžiami Fizikos instituto (angl. Institute of Physics (IOP)) leidyklos.
Temos: fizika ir kt. fiziniai mokslai.
John Benjamins Plačiau
Prenumeruojama Elektroninės knygos kalbotyros, vertimo ir terminologijos temomis. Prenumeruojamų el. knygų sąrašas.
Journal Citation Reports (Clarivate Analytics) Plačiau
Prenumeruojama Duomenų bazė, kurioje pateikiami Web of Science Core Collection duomenų bazėse indeksuojamų fizinių, biomedicinos, žemės ūkio, technologijų ir socialinių mokslų krypčių žurnalų citavimo duomenys, leidžiantys nustatyti mokslinės produkcijos vertę. Temos: fiziniai, technologijos ir socialiniai mokslai.
Journal of Structural Engineering Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Tai Amerikos statybos inžinierių sąjungos leidžiamas recenzuojamas žurnalas. Pagrindinės temos: statybinės konstrukcijos, projektavimas, konstrukcinės medžiagos ir kt.
JSTOR Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Duomenų bazėje pateikiamas mokslinių žurnalų archyvas, kuriame kaupiami viso teksto straipsniai iš įvairių mokslo ir meno sričių, kurios apima 75 disciplinas.
JURN Directory Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Svetainėje galima atlikti paiešką pagal reikšminius žodžius (pvz. music AND dissertation) arba naršyti dalykų katalogą pagal meno sritis. Čia sukaupta straipsnių muzikologijos ir muzikos pedagogikos, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos, populiariosios muzikos, roko, chorinės muzikos, vizualiųjų menų (meno istorijos, šiuolaikinio meno, fotografijos), teatro ir šokio meno, dizaino, architektūros ir kitomis temomis.
Kalbų studijos Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Mokslo žurnalą „Kalbų studijos“  nuo 2001 metų leidžia Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas. Leidinio tikslas – sutelkti mokslininkus, tiriančius įvairius lingvistinius, kalbų ir sociumo sąlyčio aspektus, svetimų kalbų mokymo(-si) problemas. Tai recenzuojamas mokslo žurnalas lyginamosios kalbotyros, kompiuterinės lingvistikos, sociolingvistikos, vertimo, kalbų kontaktų ir kitokio pobūdžio kalbų tyrinėjimams.
Kopernio Plačiau
Naršyklės įskiepis ieško straipsnių PDF formatu. Šis įskiepis yra integruotas į Web of Science, Google Scholar, PubMed, arXiv, bioRxiv, Unpaywall ir daugiau kaip 20 000 kitų duomenų bazių. Prieš įdiegiant įskiepį į naršyklę, pirmiausia reikia prisiregistruoti. Kopernio įskiepis ieško ne tik atvirosios prieigos, bet ir prenumeruojamose duomenų bazėse.
KTU leidyklos "Technologija" e.knygos Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Elektroninės knygos leidžiamos KTU leidyklos Technologija.
Library of Congress Plačiau
Laisva prieiga Paveikslėliai Viena didžiausių pasaulio bibliotekų, sukaupusi didelę informacijos šaltinių – knygų, nuotraukų, rankraščių, žemėlapių ir kt.- kolekciją. Ši biblioteka yra sudariusi išsamias humanitarinių mokslų tematikos skaitmenines kolekcijas, skirtas istorijai, kultūrai, dailei, fotografijai, folklorui ir kt.
Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Bibliografinė duomenų bazė.Temos: bibliotekininkystės ir informacijos mokslai. Leidinių sąrašas.
LiDA tezauras Plačiau
Laisva prieiga LiDA dvikalbis (anglų-lietuvių) tezauras parengtas remiantis HASSET tezauru, kuris kuriamas ir tobulinamas Jungtinės Karalystės duomenų archyve (angl. UK Data Archive) Esekso universitete (ang. University of Essex). Jis apima daugelį humanitarinių ir socialinių mokslų sričių. Tezaure fiksuojami sinoniminiai, gimininiai (rūšiniai, asociaciniai)terminų santykiai, pateikiamos nuorodos į teiktinus terminus (deskriptorius), atitiktinius (nenaudojamus), siauresnius, platesnius bei susijusius terminus.
Lietuvių literatūros enciklopedija
VisatekstisLaisva prieiga
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Kaupia, organizuoja ir teikia prieigą mokslininkams prie Lietuvos empirinių duomenų masyvų, bendradarbiauja su analogiškomis institucijomis Europoje ir pasaulyje.
Lietuvos mokslo tarybos Disertacijų gynimų duomenų bazė Plačiau
Laisva prieiga Šioje duomenų bazėje yra įtraukiamos Lietuvoje nuo 2006 m. apgintos ir numatomos ginti disertacijos.
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos katalogas Plačiau
Laisva prieiga Lietuvoje apgintos disertacijos saugomos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraščių fonde. Ieškodami jų bibliotekos elektroniniame kataloge, paieškos langelyje Bet koks žodis įrašykite disertacija.
Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė Plačiau
Elektroninėje Europos patentų duomenų bazėje pateikiami duomenys apie Europos patentus, kuriems Lietuvos Respublika yra nurodytoji arba išplėtimo valstybė.  
Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė Plačiau
Elektroninėje išradimų duomenų bazėje pateikiami duomenys apie paskelbtas patentines paraiškas ir išduotus patentus bei duomenų ir teisinio statuso pakeitimus. Duomenų bazėje yra patento paraiškų aprašymai nuo 2011 m. ir visi pagal Patentų įstatymą išduotų patentų aprašymai PDF formatu. 
Lietuvos standartizacijos departamento (LST) standartų katalogas Plačiau
Laisva prieiga Lietuvos standartizacijos departamento (LST) standartų katalogas, prieinamas per KTU Virtualią biblioteką.
Lietuvos studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų duomenų bazė (ETD) Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Duomenų bazė, kurioje kaupiami bakalauro, magistro darbai, apginti Lietuvoje nuo 2003 m., ir disertacijos. Prieiga prie kai kurių darbų yra ribojama ar galima tik institucijos kompiuterių tinkle.
Lituanistika Plačiau
Laisva prieiga Lituanistikos duomenų bazę nuo 2006 metų rengia Lietuvos mokslo taryba bendradarbiaudama su Lietuvos mokslo institucijomis ir bibliotekomis. Duomenų bazėje pateikiami humanitarinių ir socialinių mokslų kūriniai, kurių tyrimo objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.
Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Aruodaitai informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti. Aruoduose pristatomos penkios mokslo sritys – archeologija, etnologija, folkloristika, istorija ir kalbotyra. Šių mokslo sričių duomenys ir yra pateikiami Aruoduose. Juos sudaro pagrindinė saugykla, geografijos bankas, vaizdo ir garso archyvas, personalijų bankas, raktažodžių vardynas, terminų tezauras, lietuvių pasakojamosios tautosakos elektroninis katalogas, lietuvių dainuojamosios tautosakos elektroninis katalogas ir bibliografijos katalogas.
Logos Plačiau
Visatekstis Žurnalas skirtas visų filosofijos sričių (krypčių) moksliniams tyrimams. Publikuoja vertingiausių filosofinių tekstų vertimą į lietuvių kalbą. Taipogi, LOGOS yra spausdinami moksliniai straipsniai religijos, meno ir bendrąja kultūros tematika.            
MasterFILE Premier (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Publikacijos, informacinės knygos, biografijos, pirminiai dokumentų šaltiniai, vaizdų kolekcijos, žemėlapiai, šalių vėliavos ir kt. Leidinių sąrašas pagal: abėcėlędalykąDaugiatemė.
MEDLINE (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Bibliografinė duomenų bazė. Temos: medicina, slauga, stomatologija, veterinarija, sveikatos priežiūra ir kt.
Mendeley Plačiau
Laisva prieiga Nemokama bibliografinių įrašų tvarkymo programa, kuri padeda tvarkyti, dalintis, skaityti, komentuoti ir cituoti mokslinius darbus. Taip pat yra ir akademinis socialinis tinklas, padedantis tvarkyti savo dokumentus internete, analizuoti mokslinių straipsnių tendencijas ir statistiką, bendrauti su kitais tyrėjais visame pasaulyje. Nemokama Mendeley versija leidžia saugoti iki 2 GB informacijos. 
Morgan And Claypool Sythesis Ebooks Collection 8 Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Prieiga prie 100 el. knygų automatikos, kompiuterių mokslo, komunikacijų, dirbtinio intelekto, duomenų valdymo ir kitomis temomis. El. knygų paieška galima IEEE Xplore duomenų bazėje. Knygų sąrašas.
MRU e. knygos Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga MRU leidžiamos elektroninės knygos. Visos portale esančios elektroninės knygos yra laisvai prieinamos visiems skaitytojams.
Nature Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Prieiga prie 4 prenumeruojamų, aukštai vertinamų, savaitinių žurnalų fizinių ir technologijos mokslų temomis. Žurnalų sąrašas.
Naxos Music Library Plačiau
Prenumeruojama Garsinė medžiaga Šioje duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, folkloro, populiariosios, roko muzikos įrašai ir daugiau nei 40 tūkst. kompozitorių ir atlikėjų biografinė informacija, vardų tarimo vadovas, operų libretai, muzikos terminų žodynas ir kt.
Newspaper Source (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Šioje duomenų bazėje pateikiami straipsniai iš regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, naujienų agentūrų, televizijos ir radijo naujienų stenogramos.
OAPEN Library Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Pateikiamos laisvai prieinamos mokslinės humanitarinių ir socialinių mokslų sričių e. knygos. Čia galima rasti ir atsisiųsti įvairių meno sričių knygas.
OECD iLibrary Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) duomenų bazė, kurioje sukaupta šios organizacijos išleista statistinė informacija, knygos bei periodiniai leidiniai pagrindinėmis socialinėmis-ekonominėmis temomis.
Online Books Page Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Daugiau nei 3 milijonai laisvos prieigos grožinės ir mokslinės literatūros el. knygų. Galima atlikti knygų paiešką pagal įvairius kriterijus.
Open Access Button Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Svetainėje galima įvesti straipsnio pavadinimą, URL, DOI ar kitą informaciją ir ieškoti nemokamų atvirosios prieigos straipsnių. Taip pat OA mygtukas siūlo įskiepį į „Chrome“ ir „Firefox“ naršykles. Įdiegus įskiepį į naršyklę, jis automatiškai ieškos atvirosios prieigos straipsnio. Kai nerandama atvirosios prieigos straipsnio, OA mygtuko pagalba galima tiesiogiai susisiekti su autoriumi ir paprašyti autoriaus nemokamai pasidalinti straipsniu.
OpenDissertations (EBSCO Publishing) Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų, iš daugiau nei 275 viso pasaulio universitetų. Prieiga prie šios duomenų bazės suteikiama per EBSCO platformą.
OpenEdition Books Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Šioje duomenų bazėje pateikiamos humanitarinių ir socialinių mokslų bibliotekos daugiau nei 10 000 el. knygų, kurių dauguma yra atvirosios prieigos leidiniai. Čia galima rasti el. knygų meno temomis (dailės, muzikos, architektūros, scenos meno, kino klausimais).
Oxford University Press Journals Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Moksliniai žurnalai leidžiami Oxford University Press leidyklos.
Temos: biochemija, biologija, ekologija, komunikacija, kompiuterių ir inžinerijos mokslai, ekonomika ir verslas, teisė, matematika ir statistika, medicina, filosofija, politika, psichologija, sociologija, socialinis darbas ir kt.
Passport Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius duomenis, ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus. Išsamiau apie Passport. Prieiga prie Passport duomenų bazės galima tik iš Ekonomikos ir verslo fakulteto kompiuterių tinklo ir Centrinės bibliotekos (Gedimino g. 50).
PLoS Public Library of Science Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Teikia atvirąją prieigą prie biomedicinos žurnalų, kuriuose galima rasti biotechnologijos sričiai svarbios informacijos.
Politechnikos žodynas Plačiau
Visatekstis Žodynuose išsamiai pateikta šiuolaikinė fizinių mokslų ir technikos terminija.
Problemos Plačiau
Visatekstis Tai žurnalas, per metus išleidžiamas dvejais tomais ir priedu lyginiais metais. Žurnale spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas.
Reaxys Plačiau
Prenumeruojama Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Gyvosios gamtos mokslų duomenų bazė, kurioje dominuoja chemijos ir su ja susijusių sričių (chemijos inžinerijos, medžiagų mokslo ir kt.) mokslinė informacija. Pateiktys apie Reaxys ir paiešką joje.
RefWorks Plačiau
Prenumeruojama Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis. Naudojant jį galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą. 
Regional Business News (EBSCO Publising) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Verslo žurnalai, laikraščiai ir naujienos iš Jungtinių Valstijų regionų ir kt. Ledinių sąrašas.
Research GATE Plačiau
Laisva prieiga Mokslininkų socialinis tinklas.
RSC Gold excluding Archive Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Ši duomenų bazė suteikia prieigą prie 46 Royal Society of Chemistry leidžiamų recenzuojamų žurnalų. Duomenų bazė apima chemijos bei giminingus mokslus, tokius kaip biologija, biofizika, energetika, aplinkos inžinerija, medžiagų, fizikos ir kt.
SAGE IMechE Journal Collection Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga SAGE IMechE Journal Collection – visateksčių žurnalų kolekcija, apimanti mechanikos inžineriją. Kolekciją sudaro 18 mokslo žurnalų.
SAGE Journals Online Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Moksliniai žurnalai leidžiami SAGE Publications leidyklos. Temos: humanitariniai, socialiniai ir kt. mokslai.
SAGE Research Methods Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Socialinių tyrimų metodologijos duomenų bazė, kurioje yra daugiau nei 1 000 knygų, mokslinių straipsnių, mokomųjų vaizdo įrašų ir kt.
Science Online Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Mokslinis žurnalas, kuriame yra pateikiama informacija įvairių mokslo sričių temomis. Čia rasite naujausias mokslo aktualijų naujienas, informaciją apie originalius mokslo tyrimus, atradimus, mokslininkų vertinimus ir komentarus. 
ScienceDirect E-Books Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Įvairių mokslo sričių Elsevier leidyklos el. knygos. KTU bendruomenės nariai gali jungtis iš namų prie ScienceDirect nauju nuotoliniu būdu – patvirtinant Universiteto el. pašto adresą. Plačiau.
ScienceDirect Journals Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Daugiau kaip 2 000 visateksčių mokslinių žurnalų kolekcija, apimanti teorines ir taikomąsias disciplinas fizinių ir inžinerijos mokslų srityje.
SciFinder-n Plačiau
Prenumeruojama Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai SciFinder-n – Chemijos mokslo duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie medžiagas, įskaitant jų chemines struktūras, cheminius pavadinimus, savybes, komercinį prieinamumą ir reglamentavimą, chemines reakcijas, patentus (PatentPak), t. p. prieinama mokslinių metodų duomenų bazė (MethodsNow), retrosintezės planavimo funkcija SciFinder-n Synthesis Planning ir kt. Plačiau.
Veikia ir senoji SciFinder versija. Tiek prie SciFinder, tiek prie SciFinder-n galioja tie patys prisijungimo duomenys.
Scopus Plačiau
Prenumeruojama Paveikslėliai Scopus – viena didžiausių bibliografinių duomenų bazių, skirtų mokslo produkcijos kaupimui ir analizei. Tai patogus įrankis, leidžiantis mokslininkui stebėti ir analizuoti mokslo produkciją, tapti matomu pasaulyje.
SocINDEX with Full Text (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Sociologijos tyrimų bibliografinė duomenų bazė su viso teksto straipsniais iš mokslinių žurnalų, knygų, monografijų, konferencijų medžiagos.
SPIE Digital Library Plačiau
Prenumeruojama VisatekstisLaisva prieiga Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Prieiga prie el. knygų, žurnalų, konferencijų pranešimų astronomijos, fotonikos, biomedicininės optikos, komunikacijos ir informacinių technologijų, gynybos bei saugumo, energetikos, lazerių, šviesos šaltinių bei apšvietimo, litografijos bei mikroelektronikos, metrologijos, nanotechnologijų, optikos, nuotolinio stebėjimo, sensorių temomis.
SpringerLINK E-Books Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Prieiga prie Business & ManagementEconomics & FinanceChemistry & Materials ScienceComputer ScienceEngineering knygų kolekcijų, išleistų 2016-2019 metais. Taip pat nuolatinė prieiga prie dviejų knygų kolekcijų Chemistry & Material Science Library ir Engineering Library, išleistų 2005–2007 metais (el. knygų sąrašas), kurias galima rasti ir bibliotekos kataloge. 
SpringerLINK Journals Plačiau
Visatekstis Moksliniai žurnalai leidžiami Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų.
Stanford Encyclopedia of Philosophy Plačiau
Visatekstis Enciklopedija.
Target: International Journal of Translation Studies Plačiau
Visatekstis Žurnalas, kuriame pateikiama vertimo raštu ir žodžiu tyrimai, kurie vertinami istoriniu, kultūriniu, literatūriniu, sociologiniu, filosofiniu ar kitokiu požiūriu.
Taylor & Francis Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis.
Taylor & Francis eBooks Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis 114 Routledge leidyklos el. knygos, kurios apima socialinių ir humanitarinių mokslų temas.
Teacher Reference Center (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Bibliografinė duomenų bazė edukologijos tema.
Tekstai.lt Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Šiuolaikinė lietuvių literatūra.
Teksto vertimas Plačiau
Laisva prieiga Vertyklė.
The Economist Plačiau
Prenumeruojama Elektroninis ekonomikos, finansų, verslo, technologijų srities žurnalas.
The International Who’s Who Plačiau
Prenumeruojama VisatekstisLaisva prieiga Tai biografijų duomenų bazė, kuri skaitytojams pateikia išsamią biografinę informaciją apie 70 000 gabiausių, garsiausių ir įtakingiausių įvairių profesijų vyrų ir moterų atstovus iš viso pasaulio.
The Internet Encyclopedia of Philosophy Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Internetinė filosofijos enciklopedija (IEP) (ISSN 2161-0002) buvo įkurta 1995 metais kaip ne pelno siekianti organizacija, teiktianti atvirą prieigą prie mokslinės informacijos apie filosofijos temas.
The networked digital library of theses and dissertations (NDLTD) Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Elektroninių magistro darbų ir disertacijų duomenų bazė. Joje yra daugiau nei milijonas baigiamųjų darbų ir disertacijų įrašų.
The Routledge Encyclopedia of Philosophy Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Filosofijos enciklopedijos Routledge Encyclopedia of Philosophy elektroninė versija. 
VGTU el. knygos Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Prieiga prie 150 VGTU leidyklos Technika el. knygų įvairiomis temomis. Prenumeruojamų knygų sąrašas.
Virtuali elektroninio paveldo sistema e.paveldas Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Paveikslėliai Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS) yra milžiniškas skaitmeninis lobynas, kuriamas pagal Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo,  skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją.  VEPS portalas visiems besidomintiems šiuo lobynu užtikrina greitą ir patogią prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų. Visa tai kartu sukuria unikalią, turtingą ir vaizdingą Lietuvos kultūros paveldo panoramą.
Web of Science (Clarivate Analytics) Plačiau
Prenumeruojama Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. 
Wiley Online eBooks Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis

Prieiga prie 126 el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, informatikos, chemijos ir kt. mokslo temomis. Knygų paieška galima ir KTU Virtualioje bibliotekoje bei kataloge. Knygų sąrašas.


Wiley Online Library Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Paveikslėliai Prieiga prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų.
Zentralblatt MATH Plačiau
Prenumeruojama Bibliografinė teorinės ir taikomosios matematikos duomenų bazė.
Temos: teorinė matematika, tikimybių teorija ir matematinė statistika, matematinė fizika, klasikinė, kieto kūno ir skysčių mechanika, skaičiuojamoji matematika, matematinis programavimas, teorinė informatika ir baigtinių automatų teorija, sistemų teorija, valdymo teorija, operacijų tyrimas, ekonomika, kodavimo teorija, grandinių teorija, kriptografija, informacija ir komunikacija.
Taikymo sritys: biologija, chemija, sociologija, psichologija.
Žmogus ir žodis Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga „Žmogus ir žodis“ – periodinis mokslo darbų žurnalas, leidžiamas nuo 1999 m., kuriame skelbiami straipsniai, recenzuojami humanitarinių mokslų (filologijos) srities darbai. Žurnalo tikslas – skelbti humanitarinių ir socialinių mokslų sričių filologijos, filosofijos, edukologijos krypčių tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekiant suteikti įvairių akademinių bendruomenių mokslininkams galimybę dalyvauti atviroje tarptautinėje diskusijoje mokslo, visuomenės švietimo, kultūros klausimais. 
Duomenų bazių paieška
Piktogramų reikšmės
Prenumeruojama = Prenumeruojama
Visatekstis = Visatekstis
Laisva prieiga = Laisva prieiga

Paveikslėliai = Paveikslėliai
Vaizdinė medžiaga = Vaizdinė medžiaga
Garsinė medžiaga = Garsinė medžiaga