A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Visos

Kalbų studijos Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Mokslo žurnalą „Kalbų studijos“  nuo 2001 metų leidžia Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas. Leidinio tikslas – sutelkti mokslininkus, tiriančius įvairius lingvistinius, kalbų ir sociumo sąlyčio aspektus, svetimų kalbų mokymo(-si) problemas. Tai recenzuojamas mokslo žurnalas lyginamosios kalbotyros, kompiuterinės lingvistikos, sociolingvistikos, vertimo, kalbų kontaktų ir kitokio pobūdžio kalbų tyrinėjimams.
KTU leidyklos "Technologija" e.knygos Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Elektroninės knygos leidžiamos KTU leidyklos Technologija. 
Daugiatemė.
Duomenų bazių paieška
Piktogramų reikšmės
Prenumeruojama = Prenumeruojama
Visatekstis = Visatekstis
Laisva prieiga = Laisva prieiga

Paveikslėliai = Paveikslėliai
Vaizdinė medžiaga = Vaizdinė medžiaga
Garsinė medžiaga = Garsinė medžiaga