A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Visos

Cambridge Journals Online Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Duomenų bazė suteikia prieigą prie Cambridge University Press leidyklos mokslinių žurnalų įvairiomis temomis, kurios apima humanitarinių, socialinių, gamtos, medicinos mokslų kryptis. Prieiga suteikiama prie 2003–2006 metais išleistų žurnalų visateksčių straipsnių.
CiteSeerX Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Suteikiama prieiga prie mokslinės literatūros, daugiausiai orientuotos į kompiuterijos ir informacijos mokslų kryptis.
Clarivate Analytics Plačiau
Prenumeruojama Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami tik pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. 
Cogprints Plačiau
Visatekstis Šią duomenų bazę sudaro atviros prieigos moksliniai straipsniai biologijos, kompiuterijos, kalbotyros, medicinos, psichologijos, filosofijos temomis.
Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Informatikos mokslo duomenų bazė. Ją sudaro rodyklės ir santraukas iš daugiau nei 2100 akademinių žurnalų, profesinių leidinių ir kt. informacinių šaltinių. Visateksčiai straipsniai pateikiami iš daugiau kaip 1000 periodinių leidinių. 
Duomenų bazių paieška
Piktogramų reikšmės
Prenumeruojama = Prenumeruojama
Visatekstis = Visatekstis
Laisva prieiga = Laisva prieiga

Paveikslėliai = Paveikslėliai
Vaizdinė medžiaga = Vaizdinė medžiaga
Garsinė medžiaga = Garsinė medžiaga