A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Visos

Academic Search Complete (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Daugiadalykė duomenų bazė. Joje pateikiama žurnalai, konferencijų medžiaga, monografijos ir kt. leidiniai.
AccessEngineering Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Vaizdinė medžiaga Garsinė medžiaga Knygos, mokomoji (curriculum map) ir interaktyvi medžiaga, skaičiuokliai, naujienos inžinerijos srityje. Temos: fiziniai, technologijos, biomedicinos mokslai ir verslas.
ACM Digital Library Plačiau
Visatekstis Paveikslėliai Viso teksto leidinių duomenų bazė kompiuterijos ir informacinių technologijų temomis. 
ACS Publications Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Moksliniai žurnalai leidžiami American Chemical Society leidyklos.Temos: chemija ir kt. fiziniai mokslai.
AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing) Plačiau
Prenumeruojama Amerikos farmacininkų draugijos (angl. American Society of Health-System Pharmacists) leidžiama duomenų bazė, kurioje pateikiama virš 1 450 medikamentų ir natūralių produktų informacinių lapelių. Apie 600 dažniausia naudojamų medikamentų informaciniai lapeliai pateikti dviejomis kalbomis, anglų ir ispanų.  Duomenų bazė skirta susipažinti su vaistais, jų vartojimu, saugumu ir kt. 
American Institute of Physics Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Moksliniai žurnalai leidžiami Amerikos fizikos instituto leidyklos (angl. American Institute of Physics)Temos: fiziniai mokslai.
American Physical Society Plačiau
Prenumeruojama Visatekstis Moksliniai žurnalai leidžiami Amerikos fizikos bendruomenės leidyklos (angl. American Physical Society).
Temos: fiziniai mokslai.
Annual Reviews Plačiau
Visatekstis Moksliniai žurnalai fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų temomis.
Applied Technologies and Innovations Plačiau
VisatekstisLaisva prieiga Atviros prieigos recenzuojamas taikomųjų technologijų ir inovacijų žurnalas. Temos: fizika, chemija, biologija, inžinerija, elektronika, švietimas ir kt.
Athena: Filosofijos studijos Plačiau
Visatekstis "Athena: filosofijos studijos“ yra kartą per metus leidžiamas filosofijos žurnalas, kurį rengia Lietuvos kultūros tyrimų instituto (buv. Kultūros, filosofijos ir meno instituto) Šiuolaikinės filosofijos skyrius. Leidinys, kurio pirmasis numeris pasirodė 2006 metais, buvo sumanytas kaip neformali platforma, kurioje būtų spausdinami aukštos kvalifikacijos tekstai, tyrinėjantys šiuolaikinės filosofijos kryptis bei idėjas.
Atviroji prieiga Plačiau
Laisva prieiga Informacija apie atvirąją prieigą.
Duomenų bazių paieška
Piktogramų reikšmės
Prenumeruojama = Prenumeruojama
Visatekstis = Visatekstis
Laisva prieiga = Laisva prieiga

Paveikslėliai = Paveikslėliai
Vaizdinė medžiaga = Vaizdinė medžiaga
Garsinė medžiaga = Garsinė medžiaga